ทัวร์จีน ยอดนิยม ทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ สุดหลากหลาย ทั่วโลก


ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 3 คืน By Thai Airways (TG)
ประเทศ:ญี่ปุ่น ระยะเวลา:6 วัน 3 คืน สายการบิน:TG ราคาปรกติ:42,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ท่องโตเกียว 6 วัน 3 คืน โดยการบินไทย ชมโตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ –  ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว –ชินจูกุ         

กำหนดการเดินทาง:03 - 08 ธ.ค. / 09 - 14 ธ.ค. 2557
Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
Season Change By Thai Airway (TG) โตเกียว – โอซาก้า 7 วัน 4 คืน
ประเทศ:ญี่ปุ่น ระยะเวลา:7 วัน 4 คืน สายการบิน:TG ราคาปรกติ:51,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

Season Change By Thai Airway (TG) โตเกียว - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง:22 – 28 ตุลาคม 2557, 04 – 10 ธันวาคม 2557
Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน  เซินเจิ้น ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA จูไห่ ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  มาเก๊า ชมความอลังการ ”เดอะเวเนเชี่ยน” ฮ่องกง…เกาะลันเตา“นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา”
ประเทศ:ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า ระยะเวลา:4 วัน 3 คืน สายการบิน:HX ราคาปรกติ:18,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ฮ่องกง  เซินเจิ้น  จูไห่  มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เซินเจิ้น  ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA  จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล มาเก๊า ชมความอลังการ ”เดอะเวเนเชี่ยน” ฮ่องกง...เกาะลันเตา“นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา”

กำหนดการเดินทาง:24 - 27 ก.ค. 57 07 - 10, 14 - 17 ส.ค. 57 21 - 24, 28 - 31 ส.ค. 57
Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน    เซินเจิ้น…ช้อปปิ้ง LOWU CENTER  ฮ่องกง… ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ประเทศ:ฮ่องกง - เซินเจิ้้น ระยะเวลา:3 วัน 2 คืน สายการบิน:HX ราคาปรกติ:12,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง... ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน

กำหนดการเดินทาง:
Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!    เซินเจิ้น…ช้อปปิ้ง LOWU CENTER  ฮ่องกง…วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน  ซัวเถา…นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ประเทศ:ฮ่องกง ระยะเวลา:4 วัน 3 คืน สายการบิน:HX ราคาปรกติ:17,500.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!! เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

กำหนดการเดินทาง:24-27 ก.ค. 57 07-10, 14-17 ส.ค. 57 21-24, 28-31 ส.ค. 57
Tagged , , , , , , , | Leave a comment
GREETING KYUSHU 5 Days 3 Nights โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ เกาะคิวชู : ล่องเรือ “อ่าวคุจูคุชิม่า” ขอพร “ศาลเจ้าดาไซฟุ” เที่ยว “เมืองนางาซากิ” เมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมชมบันทึกประวัติศาสตร์ ณ “อะตอมมิคบอมบ์” ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง “เท็นจินมอลล์”
ประเทศ:ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา:5 วัน 3 คืน สายการบิน:TG ราคาปรกติ:บาท ราคาพิเศษเพียง:30,900.-บาท ประหยัด:บาท จองแล้ว:คน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ เกาะคิวชู โดยสายการบินไทย (TG) อ่าวคุจูคุชิม่า ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองนางาซากิ อะตอมมิคบอมบ์ เท็นจินมอลล์

กำหนดการเดินทาง:15 – 19 , 22 – 26 , 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2557
Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ทัวร์รัสเซีย ตามรอยเสด็จฯ ประพาสรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : วิหารเซนต์บาซิล ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังเปโตรวาเรส มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ประเทศ:ทัวร์รัสเซีย ระยะเวลา:7 วัน 4 คืน สายการบิน:TK ราคาปรกติ:บาท ราคาพิเศษเพียง:76,900.-บาท ประหยัด:บาท จองแล้ว:คน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง สุสานเลนิน ปีเตอร์ฮอฟ ถนนอารบัต พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังเปโตรวาเรส มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

กำหนดการเดินทาง:06-12 สิงหาคม 2557
Tagged , , , , | Leave a comment
ฮ่องกง…เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน – ท่องดินแดนแห่งความฝัน ดีสนีย์แลนด์ – สักการะพระใหญ่ เกาะลันเตา – นั่งกระเช้าลอยฟ้าปิง 360 องศา – นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่อ่าวรีพลัสเบย์
ประเทศ:ฮ่องกง ระยะเวลา:3 วัน 2 คืน สายการบิน:HX ราคาปรกติ:17,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ฮ่องกง...เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืนท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนีย์แลนด์”สักการะ “พระใหญ่ เกาะลันเตา” นั่งกระเช้าลอยฟ้า “นองปิง 360 องศา” นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

กำหนดการเดินทาง:26-28 ก.ค. 57 16-18, 23-25 ส.ค. 57 30 ส.ค.- 01 ก.ย. 57
Tagged , , , , | Leave a comment
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ตะลุยสู่โลกเหนือจินตนาการ อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO!! ขึ้นชมรีสอร์ทหรูที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซนด์ เข้าชม Garden By The Bay ชมวิวบน Super Tree ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนออร์ชาร์ด พิเศษ! ปูผัดพริกไทดำและข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
ประเทศ:ทัวร์สิงคโปร์ ระยะเวลา:3 วัน 2 คืน สายการบิน:3K ราคาปรกติ:22,300.-บาท ราคาพิเศษเพียง:18,999.-บาท ประหยัด:3,301.-บาท จองแล้ว:คน

UNIVERSAL STUDIO มาริน่าเบย์แซนด์ Garden By The Bay น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ถนนออร์ชาร์ด วัดแขก เมอร์ไลออน Clarke Quay

กำหนดการเดินทาง:10 – 12 สิงหาคม 2557
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ไต้หวัน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:CA ราคาปรกติ:33,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์

กำหนดการเดินทาง:2-6, 9-13 ส.ค. 57, 22-26 ต.ค. 57, 19-23, 26-30 พ.ย. 57
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment