ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน (UL)

รายการทัวร์:ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน (UL)
รหัสทัวร์: ประเทศ: ระยะเวลา: สายการบิน:
ราคาปรกติ: ราคาพิเศษเพียง: ประหยัด: จองแล้ว:คน
รายละเอียดไฮไลท์:ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน  โดยสายการบิน (UL)

ประทับรอยมือคนดัง Avenue Of Star

การแสดงแสงสีเสียง A Symphony Of Lights

สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก “Disneyland”

จุดชมวิววิคตอเรียพีค พิเศษ!! นั่ง Peak Tram

ไหว้พระขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านถนนนาธาน (จิมซาจุ่ย)

 กำหนดการเดินทาง

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – Avenue Of Star + A Symphony Of Lights

11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8-9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

13.15 น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน UL422 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่นั่งเป็นแบบ 2-4-2 พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง)

16.55 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออกทาง Exit A

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

นำท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE / PANDA / REGAL / HARBOUR PLAZA หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – จุดชมวิววิคตอเรียพ้อยท์ – รีพลัสเบย์ – จิวเวอร์รี่ – ดีสนีย์แลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ) (มื้อที่ 2)

….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกุงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกุง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปี….จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA จากสถานี พีคแทรม เพื่อโดยสารรถราง ด้วยระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ไปยังยอดเขาวิคตอเรียพีค สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล พีคแทรมเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1888 ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง ฝั่งและเกาลูน ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า และอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า ไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้น นำของฮ่องกง ของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึก เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ …พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานจิวเวอร์รี่ มีเครื่องประดับมากมาย อาทิ เช่น แหวน, สร้อย , กำไล ฯลฯ ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ได้รับรางวัลระดับเยี่ยม พร้อมกับนำท่านชมร้านหยกที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงอีกด้วย….

 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ” ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเขตสวนสนุกใหม่ที่มีชื่อว่า “กริซลีย์ กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่น!!! ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์ …ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด!!! แห่งเดียวในเอเชีย “ทอย สตอรี่แลนด์”(TOY STORYLAND) ธีมแลนด์จากดิสนีย์ พิคซาร์ สำหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังของแอนดี้ ทอย โซลเจอร์ พาราชู้ต ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก, แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหาง โยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ ด๊อก สปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด! สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรสเซอร์ (RC RACER) ….จากนั้นพบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนานอีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวา เทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย สนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก โซนที่สอง “ทูมอร์โรว์แลนด์” (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยาย ล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ มิวสิคคัลที่ “เดอะ โกลเด้น มิกกี้ส์” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVENTURE LAND) เดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่ ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (JUNGLE RIVER CRUISE) ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนาน ผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ชมมิวสิคัล โชว์ FESTIVAL OF THE LION KING ตื่นตะลึงกับเครื่องแต่งกาย เหล่าแดนซ์เซอร์ เทคนิคพิเศษ และกายกรรม เมื่อสิ้นแสงอาทิตย์ท่านจะตื่นตะลึงกับความสวยงามจนมิอาจละสายตาของปราสาทSLEEPY ปราสาทเทพนิยายซึ่งถูกตกแต่งด้วยไฟทั่วทั้งปราสาท

** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** ชมไฮไลท์ ของทุกค่ำคืน (เวลาประมาณ 20.30 น.) แขกผู้มีเกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ำงาม และ ในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง อันสวยงามตระการตา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE / PANDA / REGAL / HARBOUR PLAZA หรือเทียบเท่า

 วันที่สาม        อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ) (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us … สินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้

*** หรือเลือกซื้อ Optional พระใหญ่นองปิง เพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท ***

(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

18.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINE เที่ยวบินที่ UL423

20.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *