ตั๋วเครื่องบินโตเกียว Tokyo

 

สายการบิน

หมดเขตจอง

กำหนดวันเดินทาง

อายุตั๋ว

ราคา

China Airlines (CI)

31 มี.ค. 2557

วันนี้ – 31 มี.ค. 2557

14 วัน

10,500 บาท

Thai Airways (TG)

31 มี.ค. 2557

16 ม.ค. – 31 มี.ค. 2557

14 วัน

15,500 บาท

 

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

  1. ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  2. ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น
  3. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร เป็นไปตามที่ทางสายการบินกำหนด (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

 

ปิดการแสดงความเห็น