ตั๋วเครื่องบิน TG

เส้นทางการบิน

หมดเขตจอง

กำหนดวันเดินทาง

อายุตั๋ว

ราคา

BKK-BJS/SHA-BKK

28 ก.พ. 57

วันนี้ – 31 มี.ค. 57

14 วัน

8,500 บาท

BKK-CAN/CTU/XMN-BKK

28 ก.พ. 57

วันนี้ – 31 มี.ค. 57

14 วัน

5,500 บาท

BKK-KMG-BKK

28 ก.พ. 57

วันนี้ – 31 มี.ค. 57

14 วัน

4,000 บาท

BKK-CKG/CSX-BKK

28 ก.พ. 57

วันนี้ – 31 มี.ค. 57

14 วัน

5,500 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ บนชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจในเส้นทางที่กำหนด ด้วยการบินไทยและการบินไทยสมายล์เท่านั้น
 2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
 3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับ
  การออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557
  เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2557
  ** ไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2557 – 02 กุมภาพันธ์ 2557
 4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 5. ราคาบัตรฯ ข้างต้นยังไม่รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียม
 6. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม)
  – บัตรโดยสารชั้นประหยัด อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้เพียง 1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 2, 000 บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
  – ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 7. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
 8. ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 11. ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comments are closed.