ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ Singapore

 

สายการบิน

หมดเขตจอง

กำหนดวันเดินทาง

อายุตั๋ว

ราคา

Singapore Airlines (SQ)

31 มี.ค. 2557

วันนี้ – 30 มิ.ย. 2557

14  วัน

4,450 บาท

 

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

  1. ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  2. ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
  3. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันที่เดินทาง , เส้นทางการบิน , ชื่อผู้โดยสาร
  4. ราคานี้ไม่มีผลต่อเที่ยวบิน…
    BKK-SIN : SQ973 / SQ979
    SIN-BKK : SQ972

 

Comments are closed.