ตั๋วเครื่องบินลอนดอน London

 

สายการบิน

หมดเขตจอง

กำหนดวันเดินทาง

อายุตั๋ว

ราคา

Cathay Pacific
(CX)

31 ม.ค. 2557

10 ก.พ. – 31 พ.ค. 2557

30 วัน

15,000 บาท

Qatar
(QR)**

15 ม.ค. 2557

15 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2557

90 วัน

17,000 บาท

Eva Air
(BR)

28 ก.พ. 2557

13 ม.ค. – 31 มิ.ย. 2557

60 วัน

19,000 บาท

Thai Airways
(TG) 

31 มี.ค. 2557

16 ม.ค. – 31 มี.ค. 2557

14 วัน

24,000 บาท

 

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

 1. ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 2. ราคาบัตรโดยสารเด็ก
  CX : 75% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่ (ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่)
  QR : ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น
  BR : 75% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่ - Infant 10% (ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่)
  TG : ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น
 3. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร เป็นไปตามที่ทางสายการบินกำหนด (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)

** BKK-DOH  Valid on QR823 only

ปิดการแสดงความเห็น