ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง Hong Kong

สายการบิน

หมดเขตจอง

กำหนดวันเดินทาง

อายุตั๋ว

ราคา

Hongkong Airlines
(HX)

 

31 มี.ค. 2557

วันนี้ - 31 มี.ค. 2557

7 วัน

4,000 บาท

Srilankan Airlines
(UL)

 

28 ก.พ. 2557

วันนี้ – 28 ก.พ. 2557

14 วัน

4,765 บาท

Srilankan Airlines
(UL)

 

28 ก.พ. 2557

วันนี้ – 28 ก.พ. 2557

30 วัน

5,195 บาท

Srilankan Airlines
(UL)

 

28 ก.พ. 2557

วันนี้ – 28 ก.พ. 2557

30 วัน

5,625 บาท

 

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

  1. ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  2. ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
  3. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันที่เดินทาง , เส้นทางการบิน , ชื่อผู้โดยสาร

** ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น ซึ่งงดจำหน่ายสำหรับวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 ค่ะ

** HX เฉพาะไฟลท์ HX776 / HX766 / HX772 /HX744

ปิดการแสดงความเห็น