คลังเก็บป้ายกำกับ: พระราชวังโดลมาบาเช่ทัวร์ตุรกีโปรโมชั่น (บินกลางคืน) อิสตัลบลู-คัปปาโดเกีย-ปามุคคาเล่-ทรอย : สุเหร่าสีน้ำเงิน , โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(Private Boat) – นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาเปียลอททึ

Deal-Turkey-(TK-Night)

TweetShare

โพสท์ใน 18, โปรโมชั่น | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น