คลังเก็บป้ายกำกับ: ถนนนานกิงกวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

frr

TweetShare

โพสท์ใน 15, โปรโมชั่น | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

c11

TweetShare

โพสท์ใน 13, โปรโมชั่น | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทริปสุดคุ้มทัวร์ 7 เมือง : เมืองตงหยาง เมืองอี้อู เมืองเหิงเตี้ยน เมืองหังโจว เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี เมืองเซี่ยงไฮ้ ทะเลสาบซีหู พระใหญ่หลิงซาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง โชว์อีร่า Golden Jaguar

Shanghai-ทัวร์เซี่ยงไฮ้-7-เมือง

TweetShare

โพสท์ใน 13, โปรโมชั่น | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่เขาหลิงซาน เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง หอไข่มุก หาดไว่ทัน สวนหลิวหยวน เจ้าแม่กวนอิมพันมือ หมู่บ้านหลงจิ่ง วัดพระหยกขาว ถนนนานกิง

Deal Shanghai TG

TweetShare

โพสท์ใน 8, โปรโมชั่น | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น