โบสถ์ ในเขตเมืองมาเก๊า

โบสถ์เซนต์ปอล

สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอล คงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์ มีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ และโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิต เมื่อคราวเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่

โบสถ์เซนต์ดอมินิก

สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 และได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่มีศิลปกรรมทางศาสนาที่งดงามที่สุด โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่โดยมีลักษณะของการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและบารอค

โบสถ์ในป้อมปราการเกีย

โบสถ์เล็กๆเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ผนังโบสถ์ด้านในตกแต่งไว้ ด้วยลวดลายของภาพเขียนสีโบราณที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637

โบสถ์เพนญ่า

จากยอดเขาเพนญ่ามองลงมาจะเห็นอ่าวบาร์ร่า ทิวทัศน์ของเมืองมาเก๊าและบริเวณปากแม่น้ำเพิร์ลได้อย่างชัดเจน บนยอดเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์เพนญ่า และเป็นที่พำนักของบาทหลวงซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 บริเวณด้านล่างของเขาเพนญ่า จะเป็นที่ตั้งของโรงแรม Pousada de Sao Tiago ที่ดัดแปลงมาจากป้อมปราการ ซึ่งมีการออกแบบตกแต่งอย่างหรูหรา
ตั้งอยู่ : บนเขาเพนญ่า

โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์

ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองโคโลอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1928 เป็นโบสถ์ที่มีลักษณะศิลปกรรมแบบบารอคสีขาวและสีครีม มีหน้าต่างเป็นรูปวงรีและหอระฆัง ภายในมีวัตถุโบราณมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียน ในเอเชีย นอกจากนี้มีตลับเงินที่ภายในบรรจุอัฐิของ St. Francis Xavier ผู้ที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในดินแดนชายฝั่งทะเลจีน และเสียชีวิตลงเมื่อปี ค.ศ.1552 ส่วนโครงกระดูกของผู้สละชีพเพื่อศาสนา ที่เคยเก็บไว้ในโบสถ์เซนต์ปอล ก็ถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่ บริเวณทางเดินโดยรอบโบสถ์ปูลาดด้วยก้อนหิน และกระเบื้องโมเสก รายล้อมด้วยร้านอาหาร และร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ

โบสถ์แม่พระคาเมล

บนยอดเขาของเกาะไทปา เป็นที่ตั้งของโบสถ์แม่พระคาเมล ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 บริเวณลานด้านหน้าโบสถ์ ชาวมาเก๊าใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนแบบจีนและโปรตุเกส

 

โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์

ถึงแม้จะสร้างมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 16 และ เป็นหนึ่งในสามโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า แต่โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ที่เห็น ในปัจจุบันนี้มาจากการบูรณะในปี 1846 บริเวณรอบๆ โบสถ์เคยเป็นย่านคนร่ำรวย เห็นได้จากตัวอาคารที่หรูหรา ส่วนภายนอกอาคารนั้นอยู่ในสไตล์นีโอคลาสสิค เจือด้วยสไตล์บารอก

โบสถ์เซนต์โยเซฟ

ตัวโบสถ์สร้างขึ้นในปี 1758 มีส่วนคล้ายคลึงกับโบสถ์เซนต์ปอล ในสไตล์บารอก อย่างเช่น เส้นโค้งบนทับหลังซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นนักในมาเก๊า นอกจากนั้นภายในโบสถ์ยังมีศาสนวัตถุจากมิชชันนารีกลุ่มแรก ที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกด้วย

โบสถ์เซนต์เอากุสติน

ในปี 1586 นักบวชคณะเอากุสตินจากประเทศสเปนกลุ่มหนึ่ง ได้สร้างโบสถ์นึ้ขึ้นโดยใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง ต่อมาโบสถ์ถูกย้ายไปที่ จัตุรัส ซานโต อะกอสทินโย (Santo Agostinho Square) ในปี 1591 ในสมัยนั้นเมื่อฝนตกพวกบาทหลวงจะใช้ใบต้นปาล์มพัด วางคลุมหลังคาโบสถ์ ซึ่งใบต้นปาล์มเมื่อโบกไปมาในสายลมแล้วดูเหมือนหนวดมังกร ทำให้โบสถ์นี้มีชื่อเรียกอีกแบบว่า “ลอง ซอง มิว” (Long Song Miu) หรือวัดมังกรหนวดยาว ด้านหน้าของโบสถ์แบ่งเป็นสองระดับและส่วนบนประดับหน้าจั่ว ประตูทางเข้ามีเสาหินแกรนิตอยู่ข้างละต้น เสาภายในรองรับหลังคาโค้งและแบ่งโบสถ์ออกเป็นสามส่วน ซึ่งดูเรียบง่ายและคลาสสิค โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันนี้ เป็นหลังที่สร้างใหม่ในปี 1874 และเป็นโบสถ์แรกในมาเก๊าที่มีการเทศน์เป็นภาษาอังกฤษ

มหาวิหาร

โบสถ์คาธอลิกแห่งนี้สร้างขึ้น ในปี 1622 เพื่ออุทิศให้แด่พระแม่มาเรีย และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สำคัญที่สุดในมาเก๊า ส่วนหน้าของตึกออกแบบเรียบง่าย มีเพียงหน้าต่างกระจกสีเท่านั้น ภายใต้แท่นบูชาในโบสถ์มีกระดูกของบิชอบหลายคนจากศตวรรษที่ 16 และ 17 ฝังอยู่ ในสมัยก่อนการคืนมาเก๊ากลับไปให้ประเทศจีนปกครอง มีธรรมเนียมว่าผู้ว่าราชการของมาเก๊าคนใหม่ทุกคน จะต้องมาที่มหาวิหารเพื่อวางคฑาข้างๆรูปของพระแม่มาเรีย

โบสถ์เซนต์แอนโทนี

สร้างขึ้นในระหว่างปี 1558 ถึง 1560 โบสถ์นี้เป็นหนึ่งในสามโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า ตัวอาคารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 1930 จากซากของโบสถ์เดิมซึ่งถูกไฟไหม้ในวันที่ 22 กันยายน ปี 1874 และทุกปีในวันที่ดังกล่าว ประชาชนชาวมาเก๊าจะมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์นั้น โดยแห่รูปปั้นของเซนต์แอนโทนี ไปตามถนน ในอดีตชาวโปรตุเกส จะมาจัดพิธีสมรสที่โบสถ์นี้ ซึ่งเป็นที่มาของการตั้งชื่อภาษาจีนว่า ฟา วอง ทง หรือ โบสถ์แห่งดอกไม้

์สุสานโปรเตสแตนต์

เดิมมีชื่อว่า สุสานของบริษัทอีสต์อินเดีย เป็นสุสานชาวโปรเตสแตนต์แห่งแรกในมาเก๊า ในบริเวณเดียวกันมีโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1821 ศพจำนวนหลายร้อยฝังอยู่ที่นี่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน และ เนเธอร์แลนด์ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ฝังอยู่ที่นี่ คือ จอร์จ ชินเนรี นักเขียนชาวอังกฤษ สุสานได้รับการบูรณะในปี 1922

สุสานเซนต์ไมเคิล

เป็นสุสานของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสี่แยกแทปเซก

This entry was posted in ข่าวสาร and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *