ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน


ไต้หวัน ทาโรโกะ5วัน 4คืน	 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:CA ราคาปรกติ:33,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน นั่งกระเช้าพาโนรามาเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล,เสี่ยวหลงเปา แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.

กำหนดการเดินทาง:2-6, 9-13 ส.ค. 57, 22-26 ต.ค. 57, 19-23, 26-30 พ.ย. 57
Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน  5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:CA ราคาปรกติ:32,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาอาลีซัน ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี

กำหนดการเดินทาง:20-24 ส.ค. 57, 24-28 ก.ย. 57, 8-12 ต.ค. 57
Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:CA ราคาปรกติ:32,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.

กำหนดการเดินทาง:20-24 ส.ค. – 24-28 ก.ย. 57
Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ไต้หวัน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:CA ราคาปรกติ:33,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์

กำหนดการเดินทาง:2-6, 9-13 ส.ค. 57, 22-26 ต.ค. 57, 19-23, 26-30 พ.ย. 57
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
ไต้หวัน-อาหลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:CA ราคาปรกติ:36,900.-บาท ราคาพิเศษเพียง:-บาท ประหยัด:-บาท จองแล้ว:คน

ไต้หวัน-อาหลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ "กู้กง", อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - ตึกไทเป 101 (ชมวิว), ช้อปปิ้งย่านดัง .. เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , DUTY FREE, ลิ้มรสอาหารพิเศษ....สุกี้ ชาบู ชาบู, ภัตตาคาร 200 ล้าน,เป็ดปักกิ่ง สเต็ก + บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, SEAFOOD

กำหนดการเดินทาง:28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2558
Tagged , , , , , , , , | Leave a comment