ข้อมูลท่องเที่ยว โซล

South-Korea-icon กรุงโซล (Seoul) 

Seoul Tower

South-Korea-icon ข้อมูลทั่วไป
กรุงโซลได้ถูกกำหนดเป็นเมืองพิเศษ หรือเรียกว่า “ซออุล ทึกบยอลชี (ซออุล ทึกบยอลชี )” ในภาษาเกาหลี แปลว่า นครพิเศษกรุงโซล เป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ในอดีตมีชื่อเดิมว่า เมืองฮันยาง (ฮันยาง) ซึ่งถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงพร้อมกับการสร้างอาณาจักรโชซอน ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี และหลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงโซล จึงทำให้กรุงโซลกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง ระบบการเงิน เศรษฐกิจ การค้า การศึกษา วัฒนธรรม และ การคมนาคม ถึงกระนั้น กรุงโซลก็ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้กลมกลืนกับความทันสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประตูทงแดมุน และนัมแดมุน รวมถึงพระราชวังอันมีชื่อเสียงทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ พระราชวังเคียงบก, ชางด๊อก, ชางเกียง, ท๊อกซู และเคียงฮุย

South-Korea-icon ที่ตั้ง
กรุงโซลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบันมีพื้นที่รวม 605 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยอยู่บริเวณแม่น้ำฮัน (ฮันคัง “ฮันคัง ”) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของกรุงโซล โดยคำว่า “ฮัน” ก็มาจากคำว่า “ฮั่น” ที่หมายถึง ชาวฮั่น นั่นเอง

South-Korea-icon ประชากร
มีประชากรราว 14 ล้านคน

คลองชองเกชอน

South-Korea-icon สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซล
กรุงโซลเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของกลิ่นอายจากธรรมชาติ เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขา ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้หากเป็งช่วงฤดูไบไม้ผลิก็จะมีกระถางดอกไม้ถูกนำมาวางเรียงรายไปตามสองข้างทาง จึงทำให้รู้สึกได้ถึงความสดชื่น และสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในอารยธรรมของคนเกาหลี นอกจากนี้กรุงโซลก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า แหล่งช๊อปปิ้งของคนเมือง หรือจะเป็นเมืองที่มีเลื่องชื่อในเรื่องการศึกษา นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นเมืองที่ยังคงดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม ผู้คนมีน้ำใจ และมีโบราณสถานมากมายให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษา ซึ่งคนเกาหลีก็ได้อนุรักษ์โบราณสถานเหล่านั้นให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเสมอมา ท่านที่เป็นชาวต่างชาติหากสนใจอยากนั่งรถเที่ยวชมรอบเมืองกรุงโซลก็สามารถทำได้ เพียงแค่ซื้อตั๋วสำหรับรถทัวร์เที่ยวชมกรุงโซลเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น รถทัวร์เที่ยวชมเมือง กับรถทัวร์สำหรับเที่ยวชมพระราชวังต่างๆทั่วกรุงโซล โดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 – 21:00 น. เลยทีเดียว

Seoul Tower

South-Korea-icon สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซล
* พระราชวัง
* พระราชวังเคียงบก
* พระราชวังชางด๊อก
* พระราชวังชางเกียง
* พระราชวังท๊อกซู
* พระราชวังเคียงฮุย
* สถานที่ช๊อปปิ้ง
* ห้างสรรพสินค้า Coex Mall
* ห้างสรรพสินค้า Central City Seoul
* ห้างสรรพสินค้า Lotte
* ช๊อปปิ้งย่าน Itaewon
* เมียงดง
* ตลาดนัมแดมุน
* ตลาดทงแดมุน
* เมืองลอยฟ้า ณ สนามบินคิมโป
* ถนนอินซาดง
* สถานที่เที่ยวอื่น ๆ
* โรงละครแห่งชาติ
* Seoul Tower
* พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
* ควางฮวามุน
* ศูนย์กลางศิลปะการแสดง เซจงเซ็นเตอร์

ปิดการแสดงความเห็น