ข้อมูลท่องเที่ยว หนิงปอ

China-Flag-icon ท่าเรือหนิงโป – โจวซัน

          ท่าเรือหนิงโปตั้งอยู่ในอ่าวทะเลตะวันออกของเจ้อเจียง ประกอบไปด้วยพื้นที่ท่าเรือหลักๆ 5 ส่วนดังนี้ ท่าเรือเป่ยหลุน ท่าเรือหนิงโป ท่าเรือเจิ้นไฮ่ ท่าเรือต้าเซี่ย ท่าเรือชวนซัน มีความลึกของร่องน้ำสามารถเดินเรือขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งยังมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งจึงจัดเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางสินค้าผ่านทางทะเลท่าเรือหนึ่งของประเทศ โดยจัดเป็น 1 ในโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศทั้งหมด 4 แห่ง ท่าเรือหนิงโปเป็นท่าเรือสำคัญในการเป็นสถานที่พักสินค้าผ่านอันได้แก่ แร่ธาตุที่ยังไม่ได้แปรรูป น้ำมันดิบ ของเหลวต่างๆ ที่ลำเลียงมาจากที่อื่นของประเทศจีนรวมทั้งเป็นโกดังสินค้า และยังเป็นที่พักและเป็นโกดังสินค้าประเภทถ่านหิน ข้าวสาร และสินค้าเทกองอื่นๆ ที่ต้องการส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจีน
         ในปีพ.ศ.2549 ท่าเรือหนิงโปจัดเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ติดอันดับที่ดีที่สุด 1ใน5 ของโลก มีปริมาณการค้ากับประเทศกว่า 100 ประเทศและท่าเรือกว่า 600 แห่งทั่วโลก ทำให้ท่าเรือหนิงโปกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายและรวมสินค้าที่สำคัญของโลก และในปีเดียวกันนี้เองทางกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเลิกชื่อเดิมของท่าเรือหนิงโปและท่าเรือโจวซัน โดยให้ใช้ชื่อใหม่คือ ท่าเรือหนิงโป-โจวซัน
        ในปีพ.ศ.2550 ท่าเรือหนิงโปมีปริมาณสินค้ารวมทั้งหมด 345,000,000 ตันเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิม 11.5% จัดเป็นท่าเรือที่มีปริมาณสินค้ามากเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์รวม 9,350,000 TEU เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.3% มูลค่าการค้าโดยรวม 206,000,000,000 หยวน
ในปีพ.ศ.2551 มีการก่อสร้างสะพานอ่าวหังโจว (Hangzhou Wan Bridge) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือหนิงโปกับท่าเรือโจวซัน ซึ่งจะมีผลทำให้การขนส่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่าเรือหนิงโปยังได้มีการพัฒนาและเปิดเสรีการให้บริการด้านการขนส่ง รวมทั้งสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาคอีกด้วย ท่าเรือหนิงโปได้ทุ่มงบประมาณกว่า 200,000,000,000 หยวนในการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือน้ำลึก ศักยภาพของทำเลที่ตั้งกับระบบโลจิสติกส์รวมทั้งความได้เปรียบในการให้บริการ และใช้ศักยภาพของสะพานในการพัฒนาท่าเรือหนิงโปให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศและศูนย์กลางการเดินเรือคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศอีกด้วย
        ในปีพ.ศ.2551 ท่าเรือหนิงโปเปิดเส้นทางเดินเรือเพิ่มขึ้นอีก 22 เส้นทาง รวมเส้นทางที่มีอยู่เดิมมากกว่า 200 เส้นทาง มีปริมาณเรือเข้าต่อเดือน 800 ลำ นอกจากนี้ยังมีการเปิดจุดพักตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่เมืองอี้อู จัดตั้งบริษัทเป็นผู้แทนในการขนส่งที่พื้นที่แถบเซ่าซิงและซูซัน
        นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าภายหลังการสร้างเส้นทางน้ำหังโจว-ทงโจว(Hang-Tong)แล้วเสร็จคาดว่าจะมีปริมาณผู้ประกอบการที่เลือกใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งถ่านหิน วัสดุก่อสร้าง อาหารและสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการประหยัดต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้สินค้าบางประเภทที่ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือหนิงโป สามารถเลือกใช้เส้นทางน้ำดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีพ.ศ.2551 ปริมาณเรือขนส่งทั้งหมด 722 ลำ ศักยภาพในการขนส่งทางน้ำรวม 2,705,600 ตันเพิ่มขึ้นสุทธิ 81,300 ตัน ปริมาณสินค้ารวมทั้งหมด 87,660,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 10.48% ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์รวม 2,490,000 TEU เพิ่มขึ้นจากเดิม 20.5% โดยในไตรมาสแรกของปีดังกล่าว ท่าเรือหนิงโปและท่าเรือโจวซันมีปริมาณสินค้ามากกว่าท่าเรือเซี่ยงไฮ้ กลายเป็นท่าเรือที่มีปริมาณสินค้ามากเป็นอันดับหนึ่งของจีน มีปริมาณสินค้านำเข้าส่งออกเป็นอันดับสอง และปริมาณสินค้าคอนเทนเนอร์มากเป็นอันดับสามของประเทศ ที่ปริมาณ 11,226,000 TEU ต่อปี
        ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายนปีพ.ศ.2551 ท่าเรือหนิงโป-โจวซันมีปริมาณสินค้ารวมทั้งสิ้น 427,990,000 ตัน โดยมีปริมาณสินค้ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ (ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ที่ 362,710,000 ตัน ท่าเรือเทียนจิน 283,900,000 ตัน) มีปริมาณสินค้าคอนเทนเนอร์ 7,642,700 TEU ลดลงจากปีก่อน จัดเป็นอันดับที่ห้าของประเทศ (ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ 18,235,900 TEU ท่าเรือเซินเจิ้น 13,101,900 TEU ท่าเรือกวางเจา 8,150,020 TEU ท่าเรือชิงเต่า 7,674,100 TEU)
       ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 ท่าเรือหนิงโปได้เพิ่มเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 38 เส้นทาง นับจากการเพิ่มขึ้นของเส้นทางเดินเรือสายต่างประเทศในเดือนเมษายน ในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่าเรือระหว่างประเทศเจาซาง พื้นที่ต้าเซ่อ เมืองหนิงโป ได้เพิ่มเส้นทางการเดินเรือต่างประเทศอีก 1 สาย ได้แก่ เส้นทางเดินเรือสายยุโรป (CAX) โดยเส้นทางดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ T.S LINE และ HAINAN P.O SHIPPING โดยมีเรือเดินสมุทรทั้งสิ้น 5 ลำ ให้บริการเรือคอนเทนเนอร์ขนาด 2,700 TEU  โดยแบ่งเป็นเรือของบริษัท T.S LINE 2 ลำ และเรือของบริษัท HAINAN P.O SHIPPING 3 ลำ เดินเรือผ่านท่าเรือหนิงโป-เซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง-เสอโข่ว-ซิดนีย์-เมลเบิร์น-บริสเบรินท์ ทั้งนี้ท่าเรือระหว่างประเทศเจาซาง ในเขตท่าเรือต้าเซ่อมีเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 29 เส้นทาง
China-Flag-icon สภาพทั่วไปภายในท่าเรือหนิงโป
         สภาพลม :  ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ความถี่ 13.4% และลมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูร้อน ความถี่ 11.0%  ทั้งนี้อัตราความเร็วลม 38 เมตร/วินาที และ 37 เมตร/วินาที ความแรงลมโดยเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ประมาณ 32 วัน/ปี ความแรงลมระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ประมาณ 15 วัน/ปี ความแรงลมโดยเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ประมาณ 6 วัน/ปี
       ปริมาณฝน : ปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดปีวัดได้ 1411 มิลลิเมตร โดยปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดต่อเดือน 243 มิลลิเมตร ปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดต่อวัน 145 มิลลิเมตร  ปริมาณฝนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 มิลลิเมตรคิดเป็น 11วันต่อปี  ทั้งนี้ปริมาณฝนตกในแต่ละปี 158 วัน โดยมีฝนร้อนชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองและไต้ฝุ่นในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ทั้งนี้ในเดือนกันยายนมีปริมาณฝนตกมากสุดถึง 25% ต่อปี
      สภาพหมอก : พบหมอกปกคลุมมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม เฉลี่ยประมาณ 31.6 และ 55 วันต่อปี สามารถมองเห็นได้ในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร
      อุณหภูมิ : อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 16.3 องศา อุณหภูมิสูงสุดต่อปี 39.9 องศา และอุณหภูมิต่ำสุดต่อปีที่ -10 องศา เดือนที่มีอุณหภูมิร้อนโดยเฉลี่ย 28.1 องศา ส่วนมากในเดือนกรกฎาคม เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำโดยเฉลี่ย 4.3 องศา ส่วนมากในเดือนมกราคม
     ระดับน้ำขึ้นลง :  ความต่างระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดในท่าเรือหนิงโป 3.1 เมตร ต่ำสุดที่ 1.43 เมตร พื้นที่ท่าเรือเจิ้นไฮ่สูงสุด 2.19 เมตร ต่ำสุด 1.16 เมตร พื้นที่ท่าเรือเป่ยหลุนสูงสุด 2.9 เมตร ต่ำสุด 1.12 เมตร อัตราการไหลของน้ำที่ 0.64-0.32 เมตรต่อวินาทีและ 0.57-0.29 เมตรต่อวินาที ความต่างระดับน้ำขึ้นลงโดยเฉลี่ยต่อปี ท่าเรือหนิงโป 1.74 เมตร ท่าเรือเจิ้นไฮ่ 1.71 เมตร ท่าเรือเป่ยหลุน 1.82 เมตร
China-Flag-icon เส้นทางการเดินเรือ
       เส้นทางเดินเรือของท่าเรือหนิงโปแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลักได้แก่ เส้นทางเดินเรือสายเหนือ ผ่านเส้นทางถงเจียงโข่ว ชีลี่  ผ่านปากแม่น้ำฉางเจียง เรือบรรทุกสินค้าขนาด 25,000 ตันสามารถผ่านเข้ามาได้ เส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ ความยาว 3 กิโลเมตร ระดับน้ำในเขตน้ำตื้น 17.6 เมตร ระดับน้ำลึกมากกว่า 20 เมตร สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาด 150,000 ตันและรองรับเรือเดินสมุทรขนาด 200,000 ตันในช่วงเวลาน้ำขึ้นได้
ศักยภาพในการรองรับ
       ท่าเรือหนิงโปประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือ 311 ท่า ซึ่งสามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาด 10,000 ตันขึ้นไป 64 ท่า สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดระวาง 50,000-250,000 ตันทั้งสิ้น 33 ท่า จัดเป็นท่าเรือที่รองรับการกระจายและรวมสินค้าประเภทเทกองที่รองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ และยังจัดเป็นท่าเรือที่มีระยะห่างจากเส้นทางขนส่งไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่มีระยะใกล้อีกด้วย
       ภายในท่าเรือหนิงโปนั้น บริเวณท่าเป่ยหลุนจัดว่าเป็นพื้นที่ๆมีความสำคัญมากที่สุด โดยจัดเป็นท่าเรือที่ใช้ขนย้ายแร่ธาตุที่ยังไม่ได้แปรรูป โดยมีศักยภาพในการยกสินค้า 10,000 ตัน และทำหน้าที่ลำเลียงแร่ธาตุให้กับบริษัทเซี่ยงไฮ้เป่าซันสตีล จำกัด ท่าเป่ยหลุนมีระดับน้ำลึก สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 300,000 ตันได้ ท่าเรือหนิงโปเก่าถูกจัดไว้เป็นท่าเรือโดยสาร ท่าเรือเจิ้นไฮ่จัดเป็นท่าเรือเฉพาะสำหรับขนถ่ายถ่านหินจากเรือบรรทุกสินค้า ปริมาณ 10,000 ตันและ 3,000 ตัน และมีการสร้างท่าเฉพาะกิจที่บริเวณทิศตะวันออกขนาด 24,000 ตันเพื่อรองรับการขนส่งน้ำมันดิบ
China-Flag-icon ความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ทำเลที่ตั้ง
        ท่าเรือหนิงโปตั้งอยู่ในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง จัดว่าเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน มีพื้นที่ด้านหลังติดกับแม่น้ำฉางเจียง ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางออกทะเลแม่น้ำยงเจียง(Yong Jiang) และเส้นทางน้ำจินถังบริเวณตอนใต้ของอ่าวหังโจว(Hang Zhou Wan Nan Gang Jin Tang Shui Dao) ทำให้มีการคมนาคมทางน้ำที่สะดวก นอกจากนี้ท่าเรือหนิงโปยังมีการคมนาคมทางบกที่ครบวงจร ภายในบริเวณท่าเรือหนิงโป ท่าเรือเจิ้นไฮ่ และท่าเรือเป่ยหลุนมีเส้นทางรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผ่านซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางรถไฟระดับประเทศ โดยในบริเวณด้านหลังของท่าเรือหนิงโปเป็นที่ตั้งของศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟเมืองหนิงโปทิศเหนือ (Tielu Ningbo Huoyun Bei Zhan) ซึ่งมีความสะดวกในการลำเลียงสินค้าเข้ามายังสถานีเหนือ และใช้เส้นทางรถไฟสายเฉพาะบริเวณท่าเรือเจิ้นไฮ่ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าไปยังบริเวณเลียบแม่น้ำภายในท่าเรือ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟสายซูถง ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองหนิงโป-หังโจว ผ่านไปยังท่าเรือเป่ยหลุนบริเวณเลียบแม่น้ำได้อีกด้วย
        นอกเหนือจากเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟแล้ว ภายในบริเวณท่าเรือหนิงโปยังสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถ โดยบริเวณพื้นที่ท่าเรือเจิ้นไฮ่มีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งหมด 2 เส้นทางได้แก่เส้นทางถนนหนิงเจิ้น(Ning Zhen Gong Lu) และเส้นทางเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 329 (Yong-Tong 329 Guo Dao) โดยผ่านไปยังอำเภอหลอโทวซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของท่าเรือ สำหรับท่าเรือเป่ยหลินมีเส้นทางบกทั้งสิ้น 2 สายได้แก่ ถนนหลวงหมายเลข 329 จากหนิงโป-ยวี่หวังซัน-ชวนซัน และเส้นทางผ่านไปยังถนนเจียงหนาน-หนิงโป โดยผ่านพื้นที่พัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ท่าเรือย่อย(Ningbo Shi Xiao Gang Jingji Jishu Kai Fa Qu) ในส่วนของการคมนาคมทางอากาศ เมืองหนิงโปมีสนามบินนานาชาติระดับ 2 เล่อเซ่อ ซึ่งมีเที่ยวบินตรงไปยังเมืองสำคัญต่างๆ อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา อู่ฮั่น หนานจิง ฟูโจว เซี่ยเหมิน หลานโจว และเส้นทางบินอื่นๆอีกกว่า 16 เส้นทาง นอกจากนี้ยังเปิดบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำไปยังฮ่องกงอีกด้วย
        ท่าเรือหนิงโปสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรืออื่นๆ ภายในประเทศจีนได้โดยสะดวก ปัจจุบันมีเรือสำหรับขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสายตรงไปยังฮ่องกงประมาณ 2 รอบต่อเดือน มีเรือเดินสมุทรสำหรับขนส่งสินค้าประเภทคอนเทนเนอร์ที่กำหนดเวลาแน่นอน 10 รอบต่อเดือน มีเรือเดินสมุทรเส้นทางหนิงโป-โกเบ และเส้นทางหนิงโป-โยโกฮามา ทั้งสิ้น 3 รอบ และ 2 รอบต่อเดือนตามลำดับ มีเรือเดินสมุทรสำหรับขนส่งสินค้าประเภทคอนเทนเนอร์ที่กำหนดเวลาแน่นอนไปยังออสเตรเลีย 1 รอบต่อเดือน นอกเหนือจากนี้มีท่าเรือหนิงโปยังให้บริการสินค้าผ่านขนส่งทั้งทางทะเลและทางแม่น้ำเชื่อมกัน โดยมีเส้นทางขนส่งผ่านทางแม่น้ำสายต่างๆ ไปยังท่าเรือหนานทง หนานจิง หม่าอันซัน อู่ฮั่น และท่าเรืออื่นๆ เส้นทางตอนในของแม่น้ำยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางน้ำหัง-ยงเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางขนส่งทางน้ำได้แก่ แม่น้ำยง(Yong Jiang) แม่น้ำเฉาเอ๋อร์(Chao Er Jiang) แม่น้ำเฉียนถัง(Qian Tang Jiang) และเส้นทางน้ำหางโจว-ปักกิ่งอีกด้วย
China-Flag-icon รายละเอียดเส้นทางรถไฟสายต่างๆ
         ทางรถไฟที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมด 2 สาย ได้แก่
         1. เส้นทางรถไฟสายซูทง เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนิงโป-เซ่าซิง-หังโจว
         2. เส้นทางรถไฟสาย(Yong Tai Wen Tielu) เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนิงโป-ไถโจว-เวินโจว
          แผนการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ ทั้งสิ้น 3 สายดังนี้
         1. เส้นทางรถไฟสาย (Lu Hang Yong Ke Yun Zhuan Xian) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนิงโป-หังโจวและเซี่ยงไฮ้
2. เส้นทางรถไฟข้ามอ่าวหังโจว (Kua Hang Zhou Wan Tielu) เชื่อมต่อระหว่างเมืองเจี้ยะซิ่ง และเซี่ยงไฮ้
3. เส้นทางรถไฟสายยงจิน(Yong Jin)เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนิงโป จินฮวา และอี้อู
China-Flag-icon รายละเอียดเส้นทางขนส่งทางถนน
          เส้นทางขนส่งทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 6 สายดังนี้
1. เส้นทางด่วน(Shen-Hai) เป็นเส้นทางหลักขนานกับทะเล (G15)
2. เส้นทางด่วน (Yong-Jin) เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนิงโป จินฮวา และอี้อู(G1512)
3.เส้นทางด่วนรอบอ่าวหังโจว เชื่อมต่อระหว่างเมืองหนิงโป หังโจว และเซี่ยงไฮ้ (G92)
4. เส้นทางด่วน (Yong-Zhou) เชื่อมต่อพื้นที่ท่าเรือเจิ้นไฮ่ จินถัง เหล่าถัง และติ้งไฮ่
5. สะพานจินเฉียว ในช่องทางด่วน(Yong-Zhou)
6.เส้นทางด่วนสาย S1 เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือเป่ยหลุนและทางด่วนเลียบเมืองหนิงโป
         แผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทางถนน
         1. เส้นทางด่วนอ้อมเมืองหนิงโป (G1501)
2. เส้นทางด่วนผ่านยังพื้นที่ท่าเรือจินถังและพื้นที่ท่าเรือเป่ยหลุน (S1)
3. เส้นทางด่วนไต้จู เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ท่าเรือเกาถิงและท่าเรือเสิ่นเจียเหมิน (S6)
4. เส้นทางด่วนชวนซัน-ซูกั่งเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือชวนซันและทางด่วนสายอ้อมเมือง (S20)
5. เส้นทางด่วนหลิวเหิงซูกั่ง (S21) เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือหลิวเหิงซูกั่งและท่าเรือชวนซัน
6. ทางด่วนเซี่ยงซัน-ซูกั่ง เชื่อมต่อท่าเรือเซี่ยงซันและทางด่วนสายอ้อมเมือง (S22)
7. เส้นทางด่วนสือผู่-ซูกั่ง เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือสือผู่และเส้นทางด่วนคู่ขนาน (Yong-Tai-Wen) สาย S23
China-Flag-icon สิ่งอำนวยความสะดวก
          ท่าเรือหนิงโป มีการใช้ระบบบริหารจัดการท่าเรือในรูปแบบ EDI Center ซึ่งให้การสนับสนุนระบบต่างๆ ภายในท่าเรือ และการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐบาล ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และบริการแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (One Stop Service)
China-Flag-icon สินค้านำเข้าและส่งออก
          ท่าเรือหนิงโปเป็นสถานที่สำคัญในการเป็นจุดผ่านทางของสินค้าขนาดใหญ่ (Transit) ที่ต้องการขนส่งไปยังตอนในของประเทศ โดยสินค้าสำคัญที่นำเข้าและออกท่าเรือหนิงโป ได้แก่ สินค้าแร่โลหะ ถ่านหิน น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จ แร่อโลหะ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ ไม้ สินค้าเทกองประเภทน้ำตาลทั้งนี้สินค้าแร่ธาตุ ถ่านหิน และน้ำมันคิดเป็นปริมาณ 88% ของสินค้าทั้งหมดภายในท่าเรือ นอกจากนี้ท่าเรือหนิงโปยังเป็นแหล่งขนส่งสินค้าทางเหนือลงไปยังทางตอนใต้ของประเทศจีนอีกด้วย
China-Flag-icon แนวโน้มการเติบโตในอนาคต
     แผนดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ของท่าเรือหนิงโป
1. เน้นการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ภายในปีพ.ศ.2553 ตามเมืองต่างๆ พัฒนาการผลิตขนาดใหญ่ พัฒนาเมือง และเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งนี้กำหนดให้เร่งการพัฒนาการขยายงานของท่าเรือ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เน้นประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนาร่วมหนิงโป-โจวซัน ดังต่อไปนี้
1.1 ยึดรูปแบบการพัฒนาท่าเรือแบบ หนึ่งท่าเรือ สามเขต แปดพื้นที่ ในการกำหนดผังการพัฒนา ทั้งนี้จัดแบ่งพื้นที่ในท่าเรือหนิงโปดังนี้ ท่าเรือหนิงโปเดิม ท่าเรือเจิ้นไฮ่ ท่าเรือเป่ยหลุน ท่าเรือชวนซัน ท่าเรือต้าเซี่ย ท่าเรือเหมยซัน พื้นที่ 3 เขตดังนี้ อ่าวเซี่ยงซัน อ่าวซันเหมิน และสือผู่ โดยเน้นการแบ่งพื้นที่การพัฒนา เน้นการพัฒนาตามศักยภาพและข้อได้เปรียบของพื้นที่นั้น
1.2 พยายามรักษาระดับการเติบโตของปริมาณการค้านำเข้าและส่งออกให้ได้มากกว่า 12.5% ต่อปี
1.3 เน้นการพัฒนาท่าเรือร่วมหนิงโป-โจวซัน โดยเน้นการพัฒนาอ่าวจินถัง และเน้นการพัฒนาท่าเรือบก นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาการขนส่งสินค้าผ่านประเภทน้ำมันดิบ เน้นการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือต้าเซี่ย เร่งการก่อสร้างท่าเรือคอนเทนเนอร์ในท่าเรือชวนซัน เหมยซัน อ่าวเซี่ยงซัน ทั้งนี้คาดว่าในปีพ.ศ.2553 ท่าเรือหนิงโปจะมีปริมาณสินค้ามากกว่า 360,000,000 ตัน ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 10,000,000 TEU โดยรักษาระดับที่ 2 และ 4 ของประเทศตามลำดับ เพื่อให้เกิดศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศบริเวณปากแม่น้ำฉางเจียงที่สำคัญ
1.4 กำหนดงบประมาณลงทุนกว่า 8,000,000,000 หยวน ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือเดินสมุทรระวาง 10,000 ตันรวม 17 แห่ง รองรับปริมาณสินค้าได้ 73,400,000 ตันและรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้กว่า 4,650,000 TEU รวมทั้งจัดวางระบบการตรวจสอบ และหน่วยงานการตรวจสอบให้ครบถ้วน
              ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยเน้นการยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และออกไปสู่ภายนอก โดยเน้นการพัฒนาพื้นฐานขั้นสำคัญสภาพแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท่าเรือหนิงโป และเร่งการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของท่าเรือฝั่งตะวันออกที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง รวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่มีส่วนส่งเสริมศูนย์กลางเศรษฐกิจทางปีกใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฉางเจียง ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้ เปิดการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือเป่ยหลุน ท่าเรือเหมยซัน รวมทั้งท่าเรือชวนซันอีกด้วย โดยเน้นการพัฒนาท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์เฟส 4ในบริเวณท่าเรือเป่ยหลุน นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการเสนอรายงานต่อรัฐบาลระดับมณฑล รวมทั้งประสานงานหน่วยงานตรวจสอบและผู้ประกอบการ และเร่งการสร้างท่าเทียบเรือ(Berth) เพิ่มขึ้นอีกด้วย
    2. ยึดหลักการก่อสร้างในการพัฒนาท่าเรือ มณฑลเจ้อเจียงและท่าเรือหนิงโป เน้นการพัฒนาโครงการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่  อาทิโครงการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและโครงการการผลิตรอบอ่าวหังโจว การพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาการผลิตรอบชายหาดเวินโจว-ไถโจว ก่อสร้างแหล่งการผลิตเลียบเส้นทางด่วนจิน-อ้าน-ลี่(Jin-An-Li) และทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์กลางโลจิสติกส์รวม และศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศปากแม่น้ำฉางเจียง รวมทั้งขยายการพัฒนาท่าเรือบก การขนส่งหลากหลายรูปแบบ พิธีการศุลกากรแบบfast track เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการรวมสินค้า เร่งการก่อสร้างท่าเรือคอนเทนเนอร์ และระบบบริการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย
    3. เน้นการพัฒนาด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ อาทิพัฒนาระบบของหน่วยงานต่างๆในท่าเรือและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งระบบความปลอดภัยในท่าเรือ ระบบการบริการจัดการในท่าเรือ และประสิทธิภาพในการบริการภายในท่าเรือ ข้อมูลสารสนเทศในการขนส่งของท่าเรือ การเก็บค่าธรรมเนียมในท่าเรือ และยังเน้นการสร้างรูปแบบพิธีการศุลกากร การบริการ และการบริหารจัดการ

ปิดการแสดงความเห็น