ข้อมูลท่องเที่ยว คิวชู

Japan-icon (1) คิวชู (ฺKyushu)

Kyushu

คิวชู (Kyushu)เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะญี่ปุ่น มีเนื้อที่ 35,640 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 14,779,000 คน
เป็นเกาะแรกในญีปุ่นที่เผ่ายามาโตะเข้ามาตั้งรกราก เป็นปราการด่านหน้าในการต้านรับการโจมตีจากทัพมองโกล และเป็นที่ซึ่งทัพญี่ปุ่น มารวมพลกันเพื่อบุกไปตีเกาหลี ครั้งแรกในปี 1594วัฒนธรรมจีนกับเกาหลีทั้งศิลปะและปรัชญา ก็แพร่เข้ามาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่นโดยผ่านคิวชูเป็นจุดแรก และต่อมา คิวชูยังเป็นดินแดนแรกในญี่ปุ่นที่ชาวตะวันตกเข้ามายึดเป็นฐานที่มั่นของตน

Japan-icon (1) สถานที่ท่องเที่ยว

ฟุคุโอกะ (Fukuoka)

Fukuoka
ตั้งอยู่ตอนบนของเกาะคิวชู มีประวัติศาสตร์การรับอิทธิพลต่างชาติมายาวนาน แม้เคยตกเป็นเป้าการรุกรานจากต่างประเทศในศตวรรษที่13 แต่ สิ่งนำเข้า อื่นๆ ล้วนเป็นไปในทางสงบเย็น มีบันทึก ระบุว่า ชากับพุทธศาสนา แพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นที่เมืองนี้เป็นแห่งแรก ต่อมายังได้นำเชลยจากเกาหลีเข้ามาบุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่นี่อีก ปัจจุบันฟูกุโอกะ มีประชากร1.2 ล้านคน ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่คู่คี่สูสีกับคิตะคิวชู มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการค้าพาณิชย์ที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ย่านใจกลางเมืองมีลำคลองตัดผ่านกันหลายสาย พอตกเย็นหรือช่วงสุดสัปดาห์จะมีการตั้งแผงขายของว่างกับเครื่องดื่มตามบาทวิถีริมคลองให้พวกพนักงานบริษัทได้สังสรรค์เฮฮากันหลังเลิกงาน เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชีย มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ ห่างจากโตเกียว 6 ชั่วโมงโดยทางรถไฟด่วนพิเศษชินคันเซน หรือ 3 ชั่วโมงจากชินโอซาก้า ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟสู่คิวชู สถานที่เที่ยวในเมืองมีพิพิธภัณฑ์ศิลปเอเชียฟุคุโอกะที่น่าแวะชมในฐานะหน้าต่างแห่งเอเซีย

 

 

ปิดการแสดงความเห็น