ข้อมูลท่องเที่ยว คุนหมิง

China-Flag-icon คุนหมิง (昆明) 

Kunming

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรประมาณ 3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

มณฑลยูนนานแบ่งเขตการปกครองเป็น 17 เขต/เมือง กล่าวคือ เขต (Prefecture) 7 เขต ได้แก่ 1.เขตจ้าวทง (Zhaotong) 2.ชูจิ้ง (Qujing) 3.ยู้วซี (Yuxi) 4.ซือเหมา (Simao) 5.เป่าซาน (Baoshan) 6.ลี่เจียง (Lijiang) 7.หลินชาง (Lincang)

เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย (Autonomous Prefecture) 8 เขต 1.เหวินซาน (Wenshan) (ชนชาติจ้วงและแม้ว) 2.หงเหอ (Honghe) (ชนชาติฮาหนีและอี๋) 3.สิบสองปันนา (Xishuangbanna) (ชนชาติไต) 4.ฉู่สุง (Chuxiong) (ชนชาติอี๋) 5.ต้าหลี่ (Dali) (ชนชาติไป๋และไต) 6.เต๋อหง (Dehong) (ชนชาติไตและจิ่งพอ) 7.นู่เจียง (Nujiang) (ชนชาติลีซอ) 8.ตี๋ชิ่ง (Diqing) (ชนชาติทิเบต)

เมืองที่ขึ้นตรงต่อมณฑล (Provincially Administered Municipality) 2 เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง (Kunming) และเมืองตงชวน (Dongchuan) โดยมีนครคุนหมิง (Kunming Municipality) เป็นเมืองหลวงของมณฑล

China-Flag-icon สภาพทางภูมิศาสตร์
เมืองคุนหมิงตั้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน อาณาเขตทิศใต้ติดกับทะเลสาบ สูง 1,850 เมตรจากระดับน้ำทะเล

มณฑลยูนนานมีแม่น้ำไหลผ่านกว่า 600 สาย แม่น้ำสายสำคัญ 6 สาย ได้แก่ 1.แม่น้ำอิระวดี (ภาษาจีนเรียกว่า อีลั่วหว่าตี้เจียง (Yiluowadi Jiang)) 2.แม่น้ำจินซาเจียง (Jinsha Jiang) (เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน) 3.แม่น้ำนู่เจียง (Nu Jiang) (ไหลลงสู่ประเทศพม่า) 4.แม่น้ำจูเจียง (Zhu Jiang) (ต้นน้ำของแม่น้ำจูเจียงในนครกวางโจว) 5.แม่น้ำหลานชางเจียง (Lanchang Jiang) (หรือแม่น้ำโขงไหลลงสู่ประเทศพม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม) 6.แม่น้ำหงเหอ (Honghe) (ไหลลงสู่ประเทศเวียดนาม) โดยแม่น้ำ 2 สายหลังถือเป็นแม่น้ำนานาชาติ (คำว่า เจียง และ เหอ แปลว่าแม่น้ำ เช่นกัน)

China-Flag-icon สภาพทางภูมิอากาศ

มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15-18 องศาเซลเซียส

China-Flag-icon ประวัติศาสตร์

ปี พ.ศ. 1308 มีการสร้างเมืองขึ้นในบริเวณนี้ เมืองนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า ถัวตง (Tuodong)

ราวศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ได้เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ และเขียนบันทึกบอกเล่าความประทับใจ ต่อมาเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คุนหมิง โดยเหล่าชนชั้นปกครองชาวมองโกลแห่งราชวงศ์หยวนเมื่อปี พ.ศ. 1819

ราวศตวรรษที่ 14 คุนหมิงถูกยึดอำนาจกลับคืนโดยราชวงศ์หมิง และมีการสร้างกำแพงล้อมรอบส่วนที่เป็นเมืองในปัจจุบัน

ในศตวรรษที่ 20 คุนหมิงตกเป็นเป้าของการโจมตีจากกองทัพอากาศหลวงญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่บุกจีนแผ่นดินใหญ่

China-Flag-icon สภาพเศรษฐกิจ

จากการจัดอันดับเมื่อปี พ.ศ. 2535 เศรษฐกิจของคุนหมิงมีการเจริญเติบโตเป็นอันดับที่ 12 ในบรรดาเมืองทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเกลือและฟอสเฟตที่ดีที่สุดของจีน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2530-2540 เนื่องจากตัวเมืองตั้งอยู่ในส่วนที่ห่างไกลของประเทศ จึงยังไม่ได้รับผลจากกระแสการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมากนัก จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลจีนได้ให้ความสนใจคุนหมิงมากขึ้น และตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการวางแผนก่อสร้างทางรถไฟและทางหลวงมากมายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคุนหมิงกับไทย เวียดนาม และลาว เพื่อเตรียมเส้นทางคมนาคมขนส่งจากคุนหมิงไปถึงท่าเรือทางทะเลต่างๆ

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมเขาซีซาน

Xishan

 เขาซีซานเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองคุนหมิง เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1900 – 2350 เมตร ด้านล่างของภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ บนยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของประตูมังกร หรือ หลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลอดผ่านประตูมังกรนี้ไปจะมีโชคลาภ นอกจากประตูมังกรเขาซีซานยังมีวัดที่ขึ้นชื่ออีกสองแห่ง ได้แก่

หัวถิงซื่อ และไท่หวาซื่อ และยังมีสุสานของนักดนตรีจีนนาม เนี้ยเอ่อ ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เนื้อและทำนองเพลงชาติจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่บนเขาซีซานด้วย

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมตำหนักทอง ( จินเตี้ยน )

JinDian Palace

 ตำหนักทอง หรือตำหนัก จินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมวัดหยวนทง

วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมทะเลสาบเตียนฉือ 

dianchi lake

ทะเลสาบเตียนฉือหรือทะเลสาบ คุนหมิงหู ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคุนหมิง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งที่ราบสูง” ทะเลสาบมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 36.5 กิโลเมตร  ความกว้างจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 12.8 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 294 ตารางกิโลเมตร มีความลึกตั้งแต่ 4.4-10.2 เมตร รอบ ๆ ทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นภูเขา ทิวต้นหลิ่ว วัด และศาลาเก๋งจีน

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม

หมู่บ้านวัฒนธรรม ยูนานตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตียนฉือ ด้านทิศใต้ของเมืองคุนหมิง ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 8 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเวทีแสดงวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยให้กับนักท่องเที่ยว ภายในหมู่บ้านมีการจำลองบ้านของชนกลุ่มน้อยทั้ง 26 ชนกลุ่มของมณฑล ยูนาน เรียกว่าการเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมในคราเดียวท่านสามารถสัมผัสทั้งขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยทั้ง 26 ชนกลุ่มเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีการแสดงเต้นรำ ร้องเพลง และการละเล่นของชนกลุ่มน้อยที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยของของมณฑล ยูนาน ด้วย

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมหอต้ากวนโหลว

daguanlou

หอต้ากวนโหลว เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบจีนโบราณที่ถูกสร้างขึ้นภายในสวนต้ากวนโหลวริมทะเลสาบเตียนฉือ สวนต้ากวนโหลวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงามในเมืองคุนหมิง อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิง 6 กิโลเมตร  ตัวอาคารหอต้ากวนโหลวเป็นอาคารเก๋งจีนแบบสามชั้น ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวโดยรอบของสวนต้ากวนโหลวและทะเลสาบเตียนฉือได้  

China-Flag-icon เที่ยวคุนหมิง ชมอุทยานป่าหิน

อุทยานป่าหิน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลู่หนานทางทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 100 กิโลเมตร อุทยานป่าหินมีเนื้อที่ราว 400 ตารางกิโลเมตร ภายในเขตอุทยานป่าหินจะมีทั้งเสาหินปูนขนาดเล็กภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ และถ้ำหินปูนอยู่จำนวนมาก นับว่าเป็นอุทยานหินปูนธรรมชาติและหาดูได้ยากแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันอุทยานป่าหินได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทางการจีนให้ความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน

ปิดการแสดงความเห็น