ข้อมูลท่องเที่ยว จอร์แดน

Flag of Jordanจอร์แดน (Jordan)

Jordan's-Mapราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออก และทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก

ประวัติศาสตร์จอร์แดนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946 หลังจากนั้น ในปี คศ. 1953 กษัตริย์ฮุสเซ็นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระประมุขของจอร์แดนจนถึงต้นปี คศ. 1999 และพระราชโอรสองค์โตขึ้นครองราชย์สืบแทนเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ บิน อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดน

จอร์แดนเป็นประเทศเล็ก มีเมืองท่าอะกาบาออกทะเลแดงแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศ ในอดีตกษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีบทบาทอย่างสูงต่อการธำรงเสถียรภาพในภูมิภาค โดยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ นอกจากนั้น การที่จอร์แดนได้ลงนาม ความตกลงสันติภาพกับอิสราเอลในปี 1994 ทำให้กษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีความสำคัญต่อกระบวนการเจรจา เพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางในสายตาของสหรัฐฯ และโลกตะวันตกเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

เมืองหลวง คือ กรุงอัมมาน (Amman) มีจำนวนประชากรรวมประมาณ 5,759,732 (ก.พ. 2549)

Governmentการเมืองการปกครอง

มีรูปแบบการปกครองระบอบราชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติและตรวจสอบรัฐบาล
ประมุขของประเทศ กษัตริย์อับดุลลาห์ บิน อัล-ฮุสเซน (King Abdullah Bin Al-Hussein) หรือ กษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ฮุสเซน พระราชบิดา ซึ่งเสด็จสวรรคต โดยกษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง ได้ทรงกระทำสัตย์สาบานต่อรัฐสภาจอร์แดนเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2542 และทรงปกครองประเทศด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญ

TTreeภูมิศาสตร์

ประเทศจอร์แดนมีเนื้อที่ประมาณ 91,880 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกน้อย กลางวันมีแดดจัดและอากาศเย็นในเวลากลางคืน

 • อุณหภูมิฤดูหนาว เฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส ในกรุงอัมมาน 16 องศาเซลเซียส ในเมืองอะกาบา
 • อุณหภูมิฤดูร้อน เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ในกรุงอัมมาน 32 องศาเซลเซียส ในเมืองอะกาบา

CatholicTemple

เชื้อชาติและศาสนา

ชาวอาหรับนับเป็นร้อยละ 98 , เซอร์คัสเชียนร้อยละ 1 และอาร์เมเนียนร้อยละ 1
อันดับ 1 ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี (Sunni) ร้อยละ 92
อันดับ 2 นิกายชีอะห์ (Shi’a) ร้อยละ 2
อันดับ 3 คริสเตียนร้อยละ 6

langภาษา 

นิยมใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

shoppingเศรษฐกิจ

 • อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.1% (2548)
 • รายได้ประชาชาติต่อหัว 4,300 ดอลลาร์สหรัฐ (2548)
 • สินค้าส่งออกที่สำคัญ ฟอสเฟต ปุ๋ย โปแตส สินค้าเกษตรและเวชภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันดิบ เครื่องจักร อาหารและอุปกรณ์ขนส่ง
 • ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อิรัก ตุรกี
 • สินค้าหลักของไทยในจอร์แดน
  อันดับ 1 ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์เป็นสินค้าส่งออกหลักอันดับหนึ่งของไทยมายังตลาดจอร์แดน มูลค่า ปี 2548 ตกประมาณ 43.8 ล้านเหรียญฯ
  อันดับ 2 ได้แก่ ตู้เย็นและส่วนประกอบของตู้เย็น
  อันดับ 3 ได้แก่ เครื่องซักผ้า
  อันดับ 4 ได้แก่ ปลาแช่แข็ง
  อันดับ 5 ได้แก่ เส้นใยผ้า
  อันดับ 6 ได้แก่ ไม้และสินค้าที่ทำจากไม้
  อันดับ 7 ได้แก่ เครื่องรับส่งวิทยุ ทีวีและชิ้นส่วนอุปกรณ์
  อันดับ 8 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
  อันดับ 9 ได้แก่ ข้าว
  อันดับ 10 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากยาง มูลค่าการค้าสองฝ่ายรวมประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท

Jordan's Currencymoneyสกุลเงิน

จอร์แดนดินาร์ (Jordanian Dinar) 1 จอร์แดนดินาร์ เท่ากับ 45.76 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2557)

clockเวลา

ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ปิดการแสดงความเห็น