ข้อมูลท่องเที่ยว อินชอน

Korea-Flag-icon  อินชอน

inchon, korea

อินชอน (เกาหลี: 인천광역시; อักษรโรมัน: Incheon) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเกาหลีใต้ รองจากโซล และปูซาน อินช็อนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21 ท่าเรือเมืองอินชอนเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อินช็อนได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจนานาชาติและอุตสาหกรรมไฮเท็ค โดยเฉพาะเมืองนานาชาติชองโด

อินชอนได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 ในปี 2014 (พ.ศ. 2557) ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Korea-Flag-icon  ประวัติ

inchon, korea

อินช็อนปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 475 ในรัชสมัยของพระเจ้าจางซูมหาราช แห่งอาณาจักรโกคูรยอ โดยมีชื่อว่า“มิชุฮอล” พื้นที่ในบริเวณนี้ถูกเปลี่ยนชื่อหลายชื่อตามอาณาจักรและราชวงค์ ชื่ออินช็อนอย่างในปัจจุบัน ถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1413 ในรัชสมัยของพระเจ้าแทจง แห่งราชวงศ์โชซอน

ในวันที่ 15 กันยายน 1950 ในระหว่างสงครามเกาหลี อินช็อนเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบ เมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกายกทัพขึ้นบกที่นี่เพื่อเข้ายับยั้งเหตุการตึงเครียด และปฏิบัติการผลักดันขึ้นเหนือร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ

ปิดการแสดงความเห็น