ข้อมูลท่องเที่ยว หูหนาน

China-Flag-icon มณฑลหูหนาน

Tianzi Shan

มณฑลหูหนาน (จีน: 湖南省) ชื่อย่อ เซียง (湘)ตั้งอยู่บนลองจิจูด 108 องศา 47 ลิปดาถึง 114 องศา 45 ลิปดา ตะวันออก และละติจูด 24 องศา 39 ลิปดาถึง 30 องศา 28 ลิปดาเหนือ ทางตอนใต้ของทะเลสาบต้งถิง (洞庭湖) ทะเลสาบใหญ่ทางตอนกลางของแม่น้ำแยงซี มีเมืองหลวงชื่อ ฉางซา มีเนื้อที่ 211,800 ตาราง ก.ม.

China-Flag-icon ที่ตั้งและอาณาเขต

มณฑลหูหนานมีพื้นที่ติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง และมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลเจียงซี ประเทศจีน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน และมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน

China-Flag-icon ประชากร

มีประชากร 66,980,000 คน ความหนาแน่น 316/ก.ม. จีดีพี 561.2 พันล้านเหรินหมินปี้ ต่อประชากร 8380 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น

China-Flag-icon ภูมิประเทศ

มีเทือกเขาโอบล้อมถึง 3 ด้าน ด้านตะวันออกมีเทือกเขามู่ฟู่และเทือกเขาหลัวเซียว ด้านใต้มีแนวเขาอู๋หลิ่งซัน ด้านตะวันตกมีเทือกเขาอู่หลิงและเทือกเขาเสี่ยว์เฟิง ยอดเขาทางตะวันตกของมณฑลส่วนใหญ่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร

huangshizhai

China-Flag-icon ภูมิอากาศ

มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อนภาคพื้นทวีปเอเซียกลาง ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ย/ปี 16-18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1200 – 1700 มิลลิเมตร/ปี สภาพอากาศมี 3 ลักษณะเด่น คือ สภาพอากาศแบบสมดุล มีแสงแดด และแหล่งน้ำเพียงพอ อากาศอบอุ่น

ปิดการแสดงความเห็น