ข้อมูลท่องเที่ยว ต้าหลี่

China-Flag-icon ต้าหลี่

dali

ต้าหลี่ (จีน: 大理) เป็นเมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางด้านตะวันตก และทะเลสาบเอ๋อไห่ทางด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไบ๋และชาวอี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ

China-Flag-icon ประวัติศาสตร์

ต้าหลี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไป๋ในราวศตวรรษที่ 8-9 ต่อมาได้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหลี่ในปี พ.ศ. 1480 - 1796 และยังเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏชาวจีนมุสลิม (จีนฮ่อ)ระหว่างปี พ.ศ. 2399 – 2406

ต้าหลี่ยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึ่งนำไปใช้ในการก่อสร้างและประดับตกแต่งอาคารปัจจุบันนี้ ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ

ต้าลี่ (ต้าหลี : 大理 ในภาษาจีนกลาง) เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาปเอ๋อไห่ (洱海) และเทือกเขาชังช้าน (苍山) ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง ต้าลี่ถือเป็นรัฐที่มีเอกราชมานานตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 8 คือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราชวงศ์ถังและซ่ง ผู้นำมีฐานะเป็นจักรพรรดิแห่งยูนนาน จนกระทั่งมาแตกพ่ายให้กับชาวมองโกล จากนั้นจึงขึ้นอยู่กับศูนย์กลางอำนาจของจีนเป็นต้นมา

ตั้งแต่ราชวงศ์หยวน หมิงและชิง คำว่าน่านเจ้า (ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า หนานเจ้า : 南诏) หมายถึง ตระกูลทางใต้หรือพวกทางใต้ ซึ่งคืออณาจักรน่านเจ้าทีเราเคยได้ยินกันและมีศูนย์กลางอยู่ที่ต้าลี่ชาวพื้นเมืองต้าลี่ส่วนใหญ่คือชาวไป๋ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงปีคศ. 1856–1873 สมัยราชวงศ์ชิง เกิดกบฏในมณฑลยูนนานเรียกว่า กบฏตู้เหวินชิ่ว (杜文秀起義) เกิดจากความขัดแย้งเชิงเชื้อชาติ ระหว่างราชสำนักชิงซึ่งเป็นชาวแมนจูกับชาวพื้นเมืองในมณฑลยูนนาน แต่ชาวฮั่นซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของจีนนั้นไม่เกี่ยว ตู้เหวินชิ่วซึ่งเป็นผู้นำ ได้ประกาศเอกราชให้กับมณฑลยูนนานและเรียกว่าประเทศผิงหนาน (平南国) โดยมีเมืองต้าลี่เป็นเมืองหลวง ปกครองแบบรัฐอิสลาม แต่หลังจากเวลาผ่านไปได้ 17 ปี ท้ายที่สุด ต้าลี่และมณฑลยูนนานก็ขึ้นอยู่กับราชวงศ์ชิงอีกครั้ง ผู้นำผิงหนานถูกตัดศีรษะแช่น้ำผึ้งส่งไปปักกิ่ง ชาวไป๋พาผมไปดูรอยสลักบนกำแพงเมือง ซึ่งชาวเมืองแอบเขียนด่าราชสำนักชิงไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อน และยังคงถูกรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

China-Flag-icon เมืองต้าหลี่ (Dali)

Dragon Boat Racing

หากท่านมาท่องเที่ยวเส้นทางคุนหมิืง – แชงกรีล่า เมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางผ่านของเส้นทางที่ควรแวะพักและเที่ยวคือต้าหลี่ ระยะทางจากคุนหมิงมาต้าหลี่ราว 400 กิโลเมตรทางด้านตะวันตกของคุนหมิง หากเดินทางมาทางรถยนต์ ใช้เวลาราว 4-5 ชั่วโมง นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์แล้วยังมีเครื่องบิน เดินทางสู่ตาหลี่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากคุนหมิง เมืองต้าหลี่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล และ เทือกเขาซางซาน ที่สูงถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองต้าหลี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ต้าหลี่มีอยู่สองแห่ง แห่งแรกคือเขตเมืองเก่าในวงล้อมกำแพงเมือง เรียกว่า “ต้าหลี่กู้เฉิง” ส่วนเขตเมืองใหม่ที่ใหญ่กว่าอยู่ห่างประมาณ 20 นาที เรียกว่า  “เซี่ยกวาน” หรือ “ต้าหลี่ หรือ ต้าหลี่ซื่อ”

China-Flag-icon เมืองเก่าต้าหลี่

ที่เห็นปัจจุบันเป็นมรดกของอาณาจักรน่านเจ้าที่รุ่งเรืองอยุ่ในสมัยเดียวกันกับราชวงศ์เหนือ-ใต้ในช่วงศตวรรษที่ 5 และ 6 ศูนย์กลางของยูนนานได้ย้ายจากคุนหมิงมาอยู่อาณาจักรทั้งหกของชนเผ่าไป๋ทางทิศตะวันตก เมื่อถึงราชวงศ์ถัง หน้าเผ่า “ผีลั่วเก๋อ” (พีล่อโก๊ะ ค.ศ. 697-748) ได้รวบรวมอาณาจักรทั้งหกไว้ด้วยกัน และสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรน่านเจ้า ที่แปลว่า “อาณาจักรใต้” ในช่วงค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองต้าหลี่เป็นราชธานี
ในอดีต เป็นที่ตั้งของอาณจักรน่านเจ้าและตาลีฟู ก่อนที่อาณาจักรน่านเจ้าจะก่อตั้งในปี ค.ศ. 738 บรรพบุรุษของกลุ่มชนได้มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ฮั่น โดยเฉพาะในสมัยจักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้ (ครองราชย์ ปีค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผู้สถาปนาเส้นทางสายไหม (silk road) ได้ส่งราชทูตของราชสำนักฮั่นตะวันตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้เดินทางผ่านมณฑลเสฉวนและยูนนาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางไปอาณาจักรเทียนจู่ (ชมพูทวีป อินเดีย) เปิดเส้นทางสู่ตะวันตกสายใต้ มีจุดแวะพักที่ต้าหลี่ ก่อนจะข้ามเขาไปยังพม่าและอินเดีย ต่อมาได้เรียกชื่อเส้นทางนี้ว่า “ฉาหม่ากู่เต้า” หรือ “เส้นทางโบราณขี้ม้าค้าใบชา” หรือ “เส้นทางแพรไหมสายตอนใต้”

China-Flag-icon แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองต้าหลี่ สำหรับเส้นทางทัวร์แชงกรีล่า

Cangshan Mountain

เจดีย์หมู่ซานถ่า หรือเรียกกันว่า เจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุมากกว่า 1000 ปี สร้างในสมัยน่านเจ้า / ราชวงศ์ถัง  ตามตำนานคนในสมัยก่อนมีความเชื่อว่ามังกรเป็นต้นเหตุให้เมืองต้าหลี่น้ำท่วมเนื่องจากมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเชื่อว่ามังกรกลัวพระเจดีย์กับนกอินทรี จึงได้มีการสร้างพระเจดีย์นี้ขึ้นมา นับได้ว่าเจดีย์สามองค์ที่วัดฉงเซิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่  ล้อมรอบด้วยทิวเขาชางซานที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก ติดทะเลสาบเอ๋อไห่ที่กว้างสุดสายตา เปรียบเจดีย์เสมือนเป็นพู่กัน 3 ด้ามปักอยู่ตรงกลางระหว่างภูสูงและน้ำสวย องค์ประธานเจดีย์ชื่อว่า  เซียนสวินถ่า  มีความสูง 69 เมตร ทรงสี่เหลี่ยมมี 16 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป สร้างในราชวงศ์ถัง ยุคอาณาจักรน่านเจ้า (ประมาณปี ค.ศ. 824-839) ส่วนเจดีย์บริวารทั้ง 2 องค์ มีความสูง 43 เมตร เป็นเจดีย์ทรงกลวง 8 เหลี่ยม มี 10 ชั้น ภายนอกตกแต่งเป็นหอสูง มีมุม มีเสา เจดีย์บริวารสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง อาณาจักรต้าหลี่ หลังเจดีย์องค์ประธานประมาณ 200 ปี

ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์สามองค์  “เอ๋อ” แปลว่า “ใบหู” ส่วน “ไห่” แปลว่า “ทะเล” ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวประมาณ  40 กิโลเมตร และกว้าง 3-5 กิโลเมตร แล้วแต่ช่วง จุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าอยู่ทะเลสาบเอ๋อไห่ นั่นคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมอาคายา ที่สลักจากหินอ่อนต้าหลี่ สีขาวบริสุทธิ์ ประดิษฐานอยู่บนดอกบัวบนเกาะหนานเจา เอ๋อไห่ หากแสงแดดส่องในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  น้ำในทะเลสาบจะมีสีน้ำเงินอมเขียวเข้มจางต่างกันไปในแต่ละจุด ส่วนในช่วงอากาศหนาวผิวน้ำก็จะสะท้อนเงาเหลี่ยมยอดภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของทิวเขาชางซาน

Erhai Lake

เทือกเขาชางซาน ทอดตัวขนาบกับทะเลสาบเอ๋อไห่ ทางตะวันตก เทือกเขาชางซานเป็นหนึ่งในทิวเขารอบนอกของเทือกเขาหิมาลัยซีกตะวันออก มีความสูงตั้งแต่ 3,500-4,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยอดสูงที่สุด “หม่าหลง” ที่วัดได้ 4,122 เมตร จากระดับน้ำทะเล  มียอดเขารวมประมาณ 19 ยอดเขา

เมืองเก่าต้าหลี่  สภาพบ้านเมืองในเขตเมือเก่าต้าหลี่ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้เป็นตึกแบบโบราณสูงไม่เกิน 2 ชั้น ด้านหน้าประตูจะเป็นประตู้ไม้เฟี้ยมที่แกะสลักสวยงาม ริมถนนทางเดินจะมีก๊อกน้ำสาธารณะทำด้วยหินแกรนิตสลักเป็นหัวมังกรหรือหัวกิเลน หลังคาใช้กระเบื้องมุงแบบจีน เมืองเก่าแห่งนี้เมื่อดูโดยรอบแล้วเสมือนอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาชางซานทางด้านขวา และทะเลสาบเอ๋อไห่ทางด้านซ้าย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายสินค้าของที่ระลึกที่ทำจากหินอ่อนต้าหลี่ ผ้าบาติก ไข่ต้มใบชา เป็นต้น โรงแรมในต้าหลี่เขตเมืองเก่าจะดัดแปลงมาจากคฤหาสน์ของคหบดีชาวไป๋

China-Flag-icon แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เมืองต้าหลี่

พิพิธภัณฑ์ต้าหลี่ (ต้าหลี่ป๋ออู้กว่าน) เคยเป็นฐานบัญชาการของตู้เหวินซิ่วผู้นำชาวหุยก่อกบฏต่อต้านราชวงศ์ซิงในปี 1856-1873
วัดจงเหอ (จงเหอซื่อ) เป็นจุดชมเมืองต้าหลี่กับทะเลสาบเอ๋อไห่อีกมุมหนึ่ง ทางขึ้นจะชันมาก ส่วนใหญ่จะนั่งกระเช้าไฟฟ้า และที่วัดจงเหอมีเส้นทางเดินเท้าชมธรรมชาติ 11 กิโลเมตร

Cangshan Mountain

วัดกานทง (กานทงซื่อ) เป็นวัดสมัยน่านเจ้า เคยมีโบสถ์วิหารอยู่มากถึง 36 หลัง ปัจจุบันเหลือเพียงหลังเดียว ในละแวกนั้นจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่กลางลานกว้างติดถนนใหญ่
เซี่ยกวาน (เมืองต้าหลี่) มีพิพิธภัณฑ์เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋แห่งต้าหลี่ แถวๆท่าเรือเอ๋อไห่ สร้างในปี 1986 มีพื้นที่ประมาณ 3 เฮกตาร์ เป็นพิพิธภัณฑ์แบบสวน จุดเด่นอยู่ที่ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เครื่องสำริด โบราณวัตถุสมัยน่านเจ้า เป็นต้น

Cangshan Mountain

เขาจีจู๋ (จีจู๋ซาน/เขาตีไก่) สูงถึง 3,248 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ทางตอนเหนือของเมืองปินฉวน เป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา สมัยที่รุ่งเรืองมีวัดเยอะมากที่สุดในสมัยน่านเจ้า
โตรงธารนู่เจียง (นู่เจียงเสียกู่) เยื้องจากต้าหลี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ใกล้เขตแดนพม่า ยาว 320 กิโลเมตร ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “แหล่งชีววิทยาที่หลากหลายที่สุดของจีน” แม่น้ำนู่เจียงเป็นแม่น้ำทางด้านตะวันตกสุดของ “แม่น้ำสามสาย” (อีกสองสายคือหลานชางกับจินซา) ที่ทอดขนานกันเกิดเป็นหุบเขาลึก ขนาบด้วยสันเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำอยู่ในทิเบต
ถนนพม่า อดีตมีอยู่หลายสาย จากคุนหมิงผ่านลุ่ยลี่ไปพรมแดนพม่ายาว 832 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสายไหมของตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าจากซื่อชวนไปอินเดียกับอัฟกานิสถานเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ถนนสมัยใหม่รัฐบาลกั๋วหมินตั่งใช้แรงงาน 200,000 คน ตัดถนนจากคุนหมิงถึงพรมแดนพม่าเป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงในสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 2 (ปี 1931-1945) อังกฤษเองก็ตัดถนนในพม่าถึงลาเชี่ยวเพื่อเชื่อมเส้นทางเข้าด้วยกัน
เป่าซาน เลยเซี่ยวกวานมาทางตะวันตก 120 กิโลเมตร นั่งรถ 5 ชั่วโมง เป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางสายไหมสายใต้ของจีนมานานถึง 2,000 ปี แต่ก่อนชื่อ “หย่งชาง” มีแม่น้ำหลานชางทอดขวางก่อนถึงตัวเมือง 60 กิโลเมตร  บนเขามีเจดีย์และศาลเจ้าที่สร้างบูชาจูเก๋อเหลียง (ขงเบ้ง) ผู้มากปัญญาในสามก๊ก เมื่อออกนอกเมืองมาทางใต้ 3 กิโลเมตร จะมี “สุสานวีรบุรุษของชาติ (กว๋อซางมู่หยวน)” สร้างเพื่อรำลึกถึงทหานกั๋วหมินตั่งที่ล้มตายในการต่อสู้ชิงเถิงช่งกลับคืนมาจากญี่ปุ่น
เถิงช่ง อยู่บนความสูง 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล จากเป่าซานประมาณ 6 ชั่วโมง
เตี๋ยสุ่ยเหอ น้ำตกขนาด 30 เมตร ของแม่น้ำต้าอิ๋ง นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟถึง 97 ลูกที่บางลูกยังคุกรุ่นอยู่ น้ำพุร้อนธรรมชาติกว่า 80 บ่อ
เร่อไห่ บ่อน้ำพุร้อนที่มีสองบ่อสำหรับแช่ และอีกบ่อสำหรับต้มไข่ มีอุณหภูมิสูงกว่า 90 องศาเซลเซียส

Dali at night

สวนภูเขาไฟ (หั่วซานกงหยวน) มีจุดเด่นที่ “เขาต้าคง) ทางขึ้นเป็นบันไดตามแนวไหล่เขา ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังสามารถเดินไป “เขาเสี่ยวคงและเขาเฮยคง” ได้อีกด้วย
หมู่บ้านเหอซุ่นเซียง เป็นหนึ่งในสิบหมู่บ้านที่มีสวยงามที่สุดของเมืองจีน ห่างจากเถิงช่ง 6 กิโลเมตร ถนนปูด้วยก้อนกรวด สองข้างทางมีบ้านโบราณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพจีนใช้ที่นี่เป็นค่ายทหาร ตึกบัญชาการใหญ่ได้ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวการต่อสู้ขับไล่ญี่ปุ่นออกจากยุนนานเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ. 1944 โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ “อ้ายซื่อผี” นักปรัชญาที่มีชื่อของจีน เป็นติวเตอร์ให้กับเหมาเจ๋อตุง บ้านของเขาก็ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย
หมางซื่อ อยู่ทางทิศตะวันตกของคุนหมิง 500 กิโลเมตร นั่งรถจากเถิงช่ง 3 ชั่วโมง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองของเผ่าเต๋อหงไต และจิ้งผอ มีชาวฮั่นและเผ่าไตหรือจิ้งผอ(ชาวคะฉิ่นในพม่า) ส่วนใหญ่จะเรียกหลูซี แต่ชื่อสนามบินเรียก หมางซื่อ ที่นี่มีสองเมืองเช่นเดียวกับต้าหลี่ แต่ว่า เมืองเก่าและเมืองใหม่จะอยู่ติดกันไม่แยกจากกันเหมือนต้าหลี่
รุ่ยลี่ จากเถิงช่ง 6 ชั่วโมง จากหมางซื่อแค่เพียง 2 ชั่วโมง มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่กรุกระจกสีฟ้า มียอดแหลม และงานจำหลักลวดลายแบบนูนต่ำประดับบ้านไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยสังกะสีตามย่านตลาดสด

Dali reflections

ตลาดค้าหยก (จูเป่าเจีย) เป็นตลาดค้าหยกที่คึกคักที่สุดในโลก ในเมืองมีจักรยานให้ปั่น ถนนสายตะวันออกของลุ่ยลี่ตัดตรงไป “หว่านติง” หมู่บ้านชายแดนที่เคยเป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงจากพม่ามาให้อังกฤษในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในปลายทศวรรษ 1930 เป็นที่ตั้งของ “เจี่ยเล่อจินถ่า หรือเจดีย์ทอง” ที่เก่าแก่กว่า 200 ปี สูง 40 เมตร ออกนอกเมืองมา 5 กิโลเมตร ไป “ห่านซ่าจ่วงซื่อ” เป็นอารามไม้ย่อส่วน ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง อีก 7 กิโลเมตร พบเจดีย์สีขาวตั้งอยู่บนไหล่เขา มองเห็นเขต”เล่ยจวงเซียง”ได้หมด เจดีย์”หนงอันจินยาถ่า หรือเจดีย์เป็ดทอง” ตั้งอยู่ระหว่างเมืองลุ่ยลี่กับด่านพรมแดน เป็นเจดีย์ทรงไทยและประดิษฐานพระพุทธรูปทอง

ปิดการแสดงความเห็น