ข้อมูลท่องเที่ยว บอสเนีย

Bosnia-and-Herzegovina-flat-icon บอสเนีย

Bosnia

บอสเนีย (อังกฤษ: Bosnia; บอสเนีย: Bosna i Hercegovina) บางครั้งย่อเป็น BosniaBiHБиХ เป็นประเทศบอลข่านตะวันตกที่มีภูเขามาก เมืองหลวงชื่อซาราเยโว เดิมเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในหกแห่งของยูโกสลาเวียเดิม ได้รับเอกราชในสงครามยูโกสลาเวียในช่วงทศวรรษ 90 และเนื่องจากข้อตกลงเดย์ตัน จึงเป็นรัฐในอารักขาของชุมชนนานาชาติ ปกครองโดยตัวแทนระดับสูงที่เลือกโดยคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ (UN Security Council) ทั้งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันไม่มีฐานะทางการเมือง

Bosnia-and-Herzegovina-flat-icon ประวัติศาสตร์

ยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐ กล่าวคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเทีย เซอร์เบีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา มอนเตนิโกร และมาซิโดเนีย และมณฑลอิสระโคโซโวและวอยโวดีนา ซึ่งเป็นมณฑลปกครองตนเอง

Bosnia

Bosnia-and-Herzegovina-flat-icon การแบ่งเขตการปกครอง

ตามข้อตกลงเดย์ตัน ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแบ่งเขตการบริหารหลักออกเป็น

  • สหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา แบ่งออกเป็น 10 รัฐ (cantons) ได้แก่

1. รัฐอูนา-ซานา
2. รัฐพอซาวีนา
3. รัฐทุซลา
4. รัฐเซนีตซา-ดอบอย
5. รัฐบอสเนียนพอดรินเย
6. รัฐเซนทรัลบอสเนีย
7. รัฐเฮอร์เซโกวีนา-เนเรตวา
8. รัฐเวสต์เฮอร์เซโกวีนา
9. รัฐซาราเยโว
10. รัฐเวสต์บอสเนีย

  • สาธารณรัฐเซิร์ปสกา แบ่งออกเป็น 7 เขต (regions) ได้แก่

1. เขตบันยาลูคา
2. เขตดอบอย
3. เขตบีเยลยีนา
4. เขตวลาเซนีตซา
5. เขตซาราเยโว-รอมานียา
6. เขตฟอตชา
7. เขตเทรบินเย

  • เขตเบิตช์โค เป็นหน่วยบริหารที่ปกครองตนเองภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นส่วนหนึ่งของทั้งสหพันธรัฐบอสเนียฯ และสาธารณรัฐเซิร์ปสกา
Bosnia

Bosnia-and-Herzegovina-flat-icon กองทัพ

บอสเนียมีกำลังทหารอยู่ประมาณ 1.000.000-1.800.000 คน โดยบอสเนียวางกำลังทหารอยู่ตามแนวป่าและชายแดนประเทศ เพื่อป้องกันประเทศของตน บอสเนียจัดกลุ่มทหารตามป่าอยู่ประมาณ 3.000-4.000 คน ส่วนชายแดนมีประมาณ 5.000-10.000 คน รถถังใช้รุ่น t-55 และรถเกราะติดปืนกล55.ม.ม. ถึงบอสเนียจะมีกำลังทหารน้อย แต่ก็แข็งแกร่งมาก

 

ปิดการแสดงความเห็น